Schysst förebild

Kommunicera!

Kommunicera hur ni vill ha det!

Föreningens gemensamma utrymmen är en bra plats kommunicera hur ni vill ha det i ert lag eller förening och runt era sammankomster och matcher. Inkludera gärna spelarna när ni skriver era regler – så blir de roligare att följa!

När reglerna är klara kan ni gärna skicka ut dem till laget och de anhöriga, lägga ut dem på hemsidan och hänga upp dem på synliga ställen i er hall när det är match. Ni kan också skicka med reglerna tillsammans med matchinbjudan så att motståndarlaget får dem innan de kommer till er – och naturligtvis sprida dem i era digitala kanaler.  Se också till att det finns någon att kontakta om något händer.

Vill ni ha lite hjälp på vägen?

Hur schysst idrottsförebild är du?

Trivselregler med spelare

Trivselregler
med vårdnadshavare

Trygghetsanalys

Vår förenings hallregler