Innebandysveriges schysstaste pris

Vi vill bidra till en schysstare sport – och delar därför ut priset Pantamera Fair Play i SSL och i Pantameraserierna. Priset delas ut tillsammans med Innebandyförbundet för att
uppmuntra till schysst spel och agerande både på och utanför planen. Konceptet vilar stadigt på Innebandyförbundets värdegrund av inkludering, samverkan och nyskapande. Ett initiativ med målet att tillsammans riva gamla strukturer och bygga ett innebandysverige där alla får vara delaktiga och där alla behandlas jämlikt och med respekt.

Vi tror på att lyfta fram och synliggöra goda exempel. Spelare, ledare och lag som visar sporten
från sina bästa sidor är helt enkelt förebilder för alla inom innebandyn, och med Fair Play-priset
har vi möjlighet att hylla dem för det!

Fair Play-
priser i SSL

Fair Play- priser till ungdomslag

Fair Play-priser till ungdomsspelare

Kriterier för Fair Play

”Spelaren/ledaren/laget ska genom sitt agerande vara ett föredöme för svensk innebandy. Det innebär att han/hon/de på ett tydligt sätt medverkar till rent spel och ett positivt innebandyklimat före, under och efter match.”