Innebandysveriges schysstaste pris

Vi vill bidra till en schysstare sport – och delar därför ut priset Pantamera Fair Play i SSL och i Pantameraserierna. Priset delas ut tillsammans med Svensk Innebandy för att uppmuntra till schysst spel både på och utanför planen.

Vi tror på att lyfta fram och synliggöra goda exempel. Att uppmärksamma det kamratliga och uppmuntra det sportsliga. Spelare, ledare och lag som visar sporten från sina bästa sidor är helt enkelt förebilder för alla inom innebandyn. Med Fair Play-priset har vi möjlighet att hylla dem för det!

Fair Play-
priser i SSL

Fair Play- priser till ungdomslag

Fair Play-priser till ungdomsspelare

Kriterier för Fair Play

”Spelaren/ledaren/laget ska genom sitt agerande vara ett föredöme för svensk innebandy. Det innebär att han/hon/de på ett tydligt sätt medverkar till rent spel och ett positivt innebandyklimat före, under och efter match.”