Vi backar domaren!

En nyckelspelare i matchen

Domaren har en väldigt viktig roll som inte ska tas för given. Trots en mycket utsatt position, står domaren där på planen för att skapa en bra och rättvis match. Vi behöver peppa dem och visa uppskattning för deras insats, jobba tillsammans för att de ska vilja fortsätta döma.

För vad vore egentligen en match – utan en domare?

Ett schysstare klimat – på och utanför planen

Det tuffa arbetsklimatet har gjort tröskeln till att börja döma hög – och många som börjar väljer att sluta tidigt. Det är också alltför få tjejer som dömer. Insatser behöver göras, klimatet måste förbättras. Tillsammans med Svenska Innebandyförbundet arbetar vi för att förändra attityder inom innebandyn generellt – hos spelare, ledare, föräldrar och supportrar. Att göra sporten schysstare för såväl domare som för alla andra inblandade.

Plattformen Schysst innebandy, och allt kunskaps- och inspirationsmaterial som finns tillgängligt här, är ett verktyg i det arbetet. Med det sprider vi kunskap om hur ledare och tränare formar ett schysst lag, hur föräldrar och andra supportrar kan stötta och heja på ett schysst sätt, samt hur vuxna kan vara schyssta förebilder för våra unga innebandyspelare.

Fair Play-priset är ytterligare ett verktyg i arbetet. Med det belönar och uppmuntrar vi schysst spel och agerande. Synliggör goda exempel för att inspirera och få fler att bidra till ett schysstare klimat.

Nya domartröjor ska få fler att heja schysst

Som huvudsponsor till svensk innebandy har vi till denna säsong möjliggjort nya schyssta domartröjorTill de domare som dömer barn och ungdomar har vi valt att addera ett enkelt och viktigt budskap på tröjans rygg: Heja schysst! En uppmaning och en påminnelse om att alltid vara schysst och respektera allas roller på planen – inte minst domarens. Med vårt sponsorskap och vår satsning på domarna vill förbundet höja domarnas status genom att erbjuda dem likadana arbetskläder, vilket signalerar seriositet, auktoritet och respekt.

Framöver kommer stort fokus att läggas på domarnas situation och hur vi, tillsammans med Svenska Innebandyförbundet, kan verka för en positiv utveckling.