Schysst lag

Var lyhörd

Hur schysst är ert lag?

Gör utvärderingen och ta reda på hur spelarna upplever schysstheten i ert lag.

Skriv ut utvärderingen och be spelarna svara på frågorna, t ex vid nästa träning. Se till att det finns möjlighet för spelarna attvara anonyma genom att samla in formulären i en låda eller liknande.