Schysst lag

Snacka schysst

Snacka om snacket!

Att prata om vilken stämning man vill ha i gruppen är en bra början för att skapa ett bra och inkluderande klimat i laget och föreningen. Då får alla en chans att reflektera kring hur man själv vill bli behandlad. Som vuxen är det viktigt att dra en tydlig gräns för vad som är ok och inte – jargonger och kulturer är de vanligaste problemen inom lagidrotter generellt. Men de går att förändra!

Har alla roligt?

I organisationen Friends rapport Mobbning inom idrotten såg man att det ofta är subtila saker som upprepas som leder till att unga känner sig utanför eller utsatta. I rapporten ges några exempel på när unga kommenterat känt sig utsatta av lagkamrater:

På samma sätt kan slarviga kommentarer från tränare och ledare uppfattas kränkande, även om det sker helt omedvetet.