Schysst förebild

Föräldra-
handboken

DO’S AND DON’TS

Hur och vad vi säger till våra barn påverkar deras självkänsla. Genom att vara peppande och stöttande i vårt tilltal ger vi dem det stöd de behöver för att må bra. Här är åtta konkreta tips på hur vi bör göra – och inte göra.

Uppmuntra ditt barn till träning

Uppmuntra ditt barn till att åka på träning eller match och skapa känslan av att det är barnets eget val att idrotta.

Undvik

Att skapa känslan av press eller tvång kring ditt barns deltagande på träning och match.

Håll dig posetiv

Gå iväg en stund om du inte kan hålla dig positiv.

Undvik

Att kommentera eller skrika negativa saker om domslut från läktaren.

Visa respekt mot tränarna

Beröm tränarna och visa uppskattning för deras tid och engagemang, och tänk på att du också kan bli tränare om du vill hjälpa till. Beröm barnets lagkamrater och lyft det positiva med att barnen idrottar och gör sitt bästa tillsammans.

Undvik

Att prata negativt om ditt barns tränare eller andra barn i laget framför ditt barn eller barnets lagkamrater.

Uppvisa ett posetivt kroppspråk

Uppvisa ett positivt eller neutralt kroppsspråk, le eller var neutral där negativa känslor inte lyser igenom.

Undvik

Att skrika negativa saker från läktaren och undvik negativa gester och ansiktsuttryck.

Beröm alla i laget

Ge beröm till alla spelare i ditt barns lag när de försöker sitt allra bästa. Ge också beröm vid andra prestationer än mål och assist, till exempel att vara en schysst lagkompis eller när de provar något nytt.

Undvik

Att coacha ditt barn ifrån läktaren under match eller i periodpaus och undvik att bara berömma mål och assist.

Var närvarande

Närvara vid match, och ibland vid träning och visa att du tittar och är engagerad.

Undvik

Att kolla ner för mycket i telefonen eller fastna för länge i cafeterian när du är med ditt barn på match eller träning.

Ställ frågor och ge kommentarer

Ställ frågor som rör glädje och inlärning, ”Vad lärde du dig idag?” ”Vad var roligast på träningen?” Och ge kommentarer så som ”Vad kul det var att se dig spela idag”.

Undvik

Att ställa frågor kopplat till resultat och antal mål eller assist, till exempel frågor så som ”hur gick det?” när du hämtar eller träffar ditt barn efter en match.

Fokus på glädje och gemenskap

Bidra till ett fokus kring glädje, utveckling, gemenskap och att må bra av sitt idrottande. Stötta genom att finnas där i med- och motgång och hjälp barnet att planera inför idrottsaktiviteter

Undvik

Att bidra till ett fokus kring resultat genom att prata om resultat när barnet hör eller visa tydliga känslor vid till exempel vinst eller förlust. Motivera inte ditt barn genom att ge belöning för antal mål, antal räddade mål eller vunna matcher.

Vuxnas agerande påverkar barn och unga!

Hör innebandyspelaren och idrottspsykologen Sofie Andersson berätta om hur de vuxnas agerande påverkar barn och unga. Ta del av hennes tips och tankar!

Civilkurage

Fyra tips på hur du kan agera om någon annan anhörig uppför sig oschysst.

Tips 1

Ta kontakt med
en ansvarig
Ta reda på om föreningen har någon som är ansvarig för hallklimat eller värdegrundsfrågor och berätta om vad som har inträffat. Finns ingen ansvarig kan du berätta för en ledare eller en styrelsemedlem i föreningen.

Tips 2

Föreslå ett
föräldramöte
Föreslå att ledarna i barnets lag bjuder in till ett möte för alla anhöriga där ni kan diskutera och komma överens om hur ni ska bete er i hallen när det är match eller träning.

Tips 3

Säg ifrån på
ett schysst sätt
Om du känner dig trygg med att gå fram till personen/personerna som inte beter sig på schysst sätt och säga till så kan du självklart göra det. Beroende på situation är det dock viktigt att tänka igenom eventuella konsekvenser innan. Är det en person du inte känner är det till exempel svårt att veta hur personen kommer att reagera. Uppstår en konflikt mellan er på läktaren eller i föräldragruppen kan det påverka barnens idrottupplevelse negativt genom skamkänslor och oro. För din och andras trygghet rekommenderas därför alternativ 1-3 i första hand.

Tips 4

Använd vårt
självskattningsformulär
Föreslå för ledare eller föreningens styrelse att föreningen borde jobba med schysst innebandys självskattningsformulär där anhöriga får stanna upp och rikta blicken inåt, att ställa sig själv kritiska frågor och fundera över hur just jag agerar.

Skatta dig själv som idrottsförebild

Hur schysst är du?
Utvärdera hur schysst förebild du är idag och bli medveten om vad du kan göra annorlunda. Gör testet och fundera över hur du agerar och hur du kan vara med och skapa ett schysstare klimat!