Schysst förebild

Var en schysst vuxen

Oavsett om du är förälder, ledare, anhörig – eller alltihop – så spelar ditt agerande stor roll för hur utövarna uppfattar sitt idrottande. Det är såklart särskilt viktigt när det gäller barn och unga.

Här kommer några tips om hur du kan agera för att stötta på ett schysst sätt!

Tips 1.

Fokusera på det som är positivt!

Barn och ungdomar vill att deras anhöriga ska vara engagerade i deras idrottande. Men man vill sällan ha tips eller råd kring idrotten från föräldrarna. Så istället för att ge konstruktiv kritik; peppa och ge beröm för det som är positivt. Som t ex en bra ställning, schysst uppförande eller en stark insats. 

Tips 2.

Prata bortom prestationen

Kommentarer och frågor som fokuserar på antal mål eller att vinna matcher pressar utövare till att prestera. Barnet kan då få känslan att det viktigaste är att lyckas eller vinna – en känsla som kan skada idrottsupplevelsen och sänka motivationen. 

Tips 3.

Stötta ärligt och realistiskt!

Det är viktigt att vara ärlig och realistisk. Barnet märker när dina frågor och kommentarer inte stämmer överens med ditt kroppsspråk eller tonläge. Det är också superviktigt att du är realistisk i din feedback så att stöd och pepp utgår från vad som faktiskt är möjligt för barnet att klara av.

Tips 4.

På’t igen bara!

Känslan av att misslyckas kan många relatera till som något jobbigt. Därför är det viktigt att skapa en miljö där det är helt okej att inte lyckas på första försöket och där det inte måste gå superbra varje gång. Att uppmärksamma ett riktigt bra försök, inspirera någon till att våga testa nya saker och inte ge upp – det ger modiga barn som har goda förutsättningar att utvecklas.