Innebandysveriges schysstaste pris

Vi vill bidra till en schysstare sport – och delar därför ut priset Pantamera Fair Play. Priset delas ut tillsammans med Svensk Innebandy för att uppmuntra till schysst spel både på och utanför planen. Konceptet vilar stadigt på Innebandyförbundets värdegrund av inkludering, samverkan och nyskapande. Ett initiativ med målet att tillsammans riva gamla strukturer och bygga ett innebandysverige där alla får vara delaktiga och där alla behandlas jämlikt och med respekt.

Ledare – utse matchens Fair Play-spelare

Var med och uppmuntra schysst spel! Du som ledare för ett ungdomslag har möjligheten att efter varje match utse matchens Fair Play-spelare i ert lag. Utnämningarna görs via Innebandyappen och blir sedan synliga i flödet för alla som följer ert lag.

Tänk på att låta utmärkelsen vandra, det vill säga utse helst inte samma spelare till matchens Fair
Play-spelare flera gånger. Var uppmärksam på ansträngningar och låt så många som möjligt
känna sig sedda. Det är inte alltid som stora ansträngningar är helt uppenbara.

Så här gör du för att utse matchens Fair Play-spelare

Registrera

Gå till feeden för den aktuella matchen och klicka på knappen ”Registrera Fair Play” längst upp.

Välj spelare

Välj sedan den spelare du vill utse till Matchens Fair Play-spelare genom att klicka på namnet.

Publicera

Bekräfta sedan valet genom att klicka på ”Publicera”.

Klart!

Utmärkelsen publiceras nu i matchfeeden samt i hemfeeden för de användare som följer ert lag.

Spelaren och dess målsmän får också en grattis-notis.