Merainnebandy
Hallå där • 8 juni 2016 kl 07:01

Oväntat resultat i Felicias studie

Ni minns väl Felicia Wallin och hennes korsbandsstudie som C-uppsats på Uppsala universitet. Klart att ni gör!
Nu är Felicia och kollegan Tove Lundqvist klara och tog examen i fredags.

Hej! Hur gick det med studien?
– Jag är nöjd! Det rullade på bra och det var många av de lag som vi frågade som ville vara med, säger Felicia som intervjuat sammanlagt 193 innebandyspelare i 16 olika lag i Uppsalaområdet.
Tidigare studier har visat att kvinnor i mycket högre grad än män utsätts för skador mot främre korsbandet, i vissa studier så mycket som nio gånger oftare. Men så stora skillnader visar inte Felicia och Toves intervjuer.
10,4 procent av de intervjuade kvinnorna och 4,8 % av männen hade drabbats av en skada på främre korsbandet.
– Vi hade förväntat oss att det skulle vara större skillnad mellan män och kvinnor. Det här visar i och för sig en viss skillnad men inte så signifikant som vi trodde.
Vad beror det på?
– Det är svårt att svara på men till viss del kan det bero på att det var färre kvinnor med i studien (67 kvinnor och 126 män).
Det finns ingen tydligt samband mellan antal träningstimmar och korsbandsskador visar intervjuerna men däremot kunde man se att de som drabbats av en korsbandsskada tränade mer annan träning som till exempel löpning och gym.
– Men det var efter skadan och vi vet inte om de gjorde det innan, flikar Felicia in.

Precis börjat jobba
En möjlig tendens som studien visar var att 5 av 6 män som drabbats av upprepade fotledsdistorsioner som till exempel ledbandsskador, även drabbats av främre korsbandsskador på samma sida.
Rent generellt vill Felicia Wallin vara försiktig med att dra några stora slutsatser på studien och menar att fortsatta studier behövs i det hittills relativt outforskade ämnet.
Men om det blir hon som gör dem vet hon inte i dagsläget.
– Möjligen kör jag vidare med studier men det är inget som kommer att ske direkt. Nu ska jag jobba ett tag först, säger Felicia som precis börjat som fysioterapeut på Löwenströmska sjukhuset i Upplands-Väsby.

FLER INLÄGG I SAMMA KATEGORI